Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Společnost RESPECT připravila pro členy odborové organizace a jejich rodinné příslušníky cenově velmi zvýhodněné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení) ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

Pojistný rozsah – limity plnění:
70 mil. Kč pro škody na zdraví a 70 mil. Kč pro škody na majetku a ušlém zisku.

Možná rozšíření pojistné ochrany o doplňková připojištění:

 • pojištění skel vozidla
 • pojištění zavazadel
 • pojištění úrazu dopravovaných osob
 • pojištění nadstandardních asistenčních služeb
 • pojištění přírodních rizik (vč. přímého střetu se zvěří).

Slevy:
62% obchodní sleva
7% sleva za roční frekvenci úhrady pojistného
Při vstupu vozidla do pojištění jsou vyjeté bonusové měsíce pojistitelem evidovány, ale nemají již vliv na další slevu.

Bonusy:
Úrazové pojištění řidiče vozidla s limity pojistného plnění 100 000,-Kč pro případ smrti způsobené úrazem a 150 000,-Kč pro případ trvalých následků způsobených úrazem; denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 60,-Kč a denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 60,-Kč.

Pro ilustraci uvádíme níže nabídku pro vybrané kategorie vozidel:
Věk pojistníka nad 31 let, bydliště vesnice a malá města, roční platba pojistného:
Vozidlo s kubaturou 1,4(tj do 1350 ccm) 1 936,-Kč
Vozidlo s kubaturou 1,9(tj. do 2000 ccm) 3 499,-Kč
Vozidlo s kubaturou nad 2,5(tj. nad 2 500ccm) 5 575,-Kč.

Věk pojistníka nad 31 let, bydliště velká města s výjimkou Prahy, roční platba pojistného:
Vozidlo s kubaturou 1,4(tj do 1350 ccm) 2 112,-Kč
Vozidlo s kubaturou 1,9(tj. do 2000 ccm) 3 817,-Kč
Vozidlo s kubaturou nad 2,5(tj. nad 2 500ccm) 6 081,-K

Havarijní pojištění vozidla

Pojištění se sjednává s územním rozsahem Evropa včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie. Pojistný program zahrnuje ALLRISK pojistnou ochranu, tj. pojištění havárie, odcizení a vandalismu a živelní události. Pojištění se sjednává na novou cenu (tj. pořizovací cenu nového vozu) při stanovené spoluúčasti.

Slevy:
Pojistný program obsahuje velmi zvýhodněné sazby pojistného bez ohledu na tovární značku vozidla, stáří vozidla, jeho zabezpečení či počet vyjetých bonusových měsíců. Při vstupu vozidla do pojištění jsou vyjeté bonusové měsíce pojistitelem evidovány, ale nemají již vliv na další slevu.

Bonusy:
Pojistitel nepožaduje minimální stupeň zabezpečení daného vozidla pro přijetí do pojištění.

Pro ilustraci uvádíme níže nabídku pro osobní vozidla:
Osobní vůz s pořizovací cenou do 500 000,-Kč při 5%, min. 5 000,-Kč spoluúčasti 4 125,-Kč
Osobní vůz s pořizovací cenou do 1 000 000,-Kč při 5%, min. 5 000,-Kč spoluúčasti 6 542,-Kč

Možná rozšíření pojistné ochrany o doplňková připojištění:

 • pojištění skel vozidla
 • pojištění zavazadel
 • pojištění úrazu dopravovaných osob
 • pojištění nadstandardních asistenčních služeb
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • pojištění přírodních rizik(včetně přímého střetu se zvěří).

Postup při zařazení vozidla do zaměstnaneckého programu:

 • doložení kopie velkého technického průkazu;
 • v případě zájmu o havarijní pojištění, resp. Allrisk(havárie, odcizení, živel a vandalismus) doložení kopie kupní smlouvy;
 • současně prosíme o uvedení počtu bezeškodných měsíců a čísla původní pojistné smlouvy nebo smluv, ze které/kterých budou bonusy převáděny.
 • Tyto dokumenty prosíme zaslat k rukám pracovníka RESPECT, a.s.

Postup při vyřazení vozidla ze zaměstnaneckého programu:

 • podklady pro zánik pojištění(kupní smlouva, doklad o odevzdání SPZ do depozita, likvidace vozidla atd.) prosíme zaslat k rukám pracovníka nejbližší pobočky spol. RESPECT, a.s.

Postup při požadavku na změnu v pojištění(např.změna SPZ, změna rozsahu pojištění, změna frekvence placení):

 • zaslání požadavku k rukám pracovníka spol. RESPECT, a.s.

Nejčastější dotazy:

1) Máte uzavřeno pojištění svého vozidla u jiného pojistitele.
Určující je vždy tzv. výroční datum, tj. datum počátku pojištění, které je uvedeno na každé pojistné smlouvě. Pojistnou smlouvu lze zpravidla vypovědět vždy 6 týdnů před výročním datem. Tzn je třeba se minimálně 2 měsíce předem - před výročním datem obrátit na pracovníka spol. RESPECT, aby vyhotovil kalkulaci a Vy se tak mohli rozhodnout a zvážit možnost využití výhodných podmínek zaměstnaneckého programu, a také aby bylo možné včas vozidlo do pojistného programu zařadit a zajistit veškeré náležitosti.

2) Máte vozidlo, které je financováno prostřednictvím leasingové společnosti.
V případě, že leasingové splátky již pojištění vozidla zahrnují, nelze změnit pojišťovnu a je třeba vyčkat na ukončení leasingu. Pokud není pojistné zahrnuto ve splátkách leasingu, lze po dohodě s leasingovou společností pojišťovnu změnit a postup je identický jako v bodu 1.

3) Došlo ke ztrátě dokladu o pojištění a/nebo zelené karty.
Obraťte se na pracovníka RESPECT, a.s., který Vám obratem zajistí duplikáty.

4) Nejste si jisti přesným počtem bezeškodných měsíců – výší vyjetého bonusu z původního pojištění.
Uveďte původní pojišťovnu , číslo původní smlouvy nebo SPZ předchozího vozidla, pracovníci spol. RESPECT, a.s. zjistí dotazem na pojišťovnu přesnou výši bonusu.

Pokud máte zájem o tento druh pojištění, vyplňte pro sjednání pojištění formulář s podrobnějšími údaji a nebo pouze kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat a sjedná s Vámi pojištění.

Můžete se také obrátit přímo na pracovníka společnosti RESPECT:
Věra Husáková
manažer pojištění motorových vozidel

 

RESPECT, a.s.
Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4
tel.: (+420) 227 200 113
fax: (+420) 227 200 101
e-mail: vera.husakova@respect.cz

Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.