Rodinný dům

Jedná se o pojištění trvale obývaného rodinného domu nebo domu ve výstavbě. Současně je možné pojistit i vedlejší budovy. Pojištění zahrnuje různá pojistná nebezpečí, doplňkově lze sjednat některá připojištění.

Exkluzivní podmínky:

Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s pojištěnými riziky, maximální roční limit je 30 000 Kč.

Pojistná částka:

Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah:

požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, mráz na vodovodním a topném systému

záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy

sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení

únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu

Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast:

1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Vedlejší stavby, oplocení, stavební materiál

200 000 Kč

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

50 000 Kč

Odcizení příslušenství budov u rozestavěné nemovitosti před zkolaudováním stavby

100 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

10% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

5% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

2% z pojistné částky

Připojištění:

Vedlejší stavby

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Domácí asistence Plus

Slevy:

Sleva za spoluúčast, za propojištěnost

Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rodinný dům

2 000 000 Kč

2 620Kč

Rodinný dům – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

378Kč

Vedlejší stavby

200 000 Kč

240Kč

Vedlejší stavby – odcizení a vandalismus

50 000 Kč

162Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

176Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

3 576Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 825Kč

Pokud máte zájem o pojištění rodinného domu, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.

 • POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU - DOTAZNÍK

  Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité. V případě potřeby uvádějte informace na samostatný list.
  Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme..

  Všeobecné informace
  Všeobecné informace
  Základní údaje k pojištění
  Základní údaje k pojištění
  Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
  Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Typ budovy
  Typ budovy
  Stav nemovitosti
  Stav nemovitosti
  Máte zájem o pojištění
  Máte zájem o pojištění
  Konstrukční prvky
  Konstrukční prvky
  Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
  Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
  Typ nemovitosti, počet podlaží a zastavěná plocha nemovitosti (v m2)
  Typ nemovitosti, počet podlaží a zastavěná plocha nemovitosti (v m2)
  Zastavěná plocha (v m2)
  Zastavěná plocha (v m2)
  Typ střechy
  Typ střechy
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Má nemovitost vlastní zdroj pitné vody (studna)?
  Má nemovitost vlastní zdroj pitné vody (studna)?
  Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000Kč?
  Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000Kč?
  Rozsah pojištění nemovitosti
  Rozsah pojištění nemovitosti
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
  Zařízení domácnosti
  Zařízení domácnosti
  Máte zájem o pojištění domácnosti?
  Máte zájem o pojištění domácnosti?
  Rozsah pojištění
  Rozsah pojištění
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě
  Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, vyberte prosím, výši požadované pojistné částky
  Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, vyberte prosím, výši požadované pojistné částky
  Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
  Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
  Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě?
  Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
  Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
  Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
  Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
  Pád předmětu na sklokeramicku varnou desku?
  Pád předmětu na sklokeramicku varnou desku?
  Doplňující informace
  Doplňující informace
  Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
  Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Máte zájem o zrušení stávající pojistné smlouvy:
  Máte zájem o zrušení stávající pojistné smlouvy:
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Způsob platby pojistného
  Způsob platby pojistného
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.